Stichting Greenform komt voort uit de Stichtingen Varb en Vakbeurs voor de Boomkwekerij (SVB)

Waarom zijn de twee fusiepartijen bij elkaar gekomen? Het handelen in buitengroen kan op twee manieren; fysiek via beurzen en bedrijfsbezoek en ook via digitale wegen. De één sluit de ander niet uit, sterker nog… De combinatie van deze twee zorgt voor een optimale zichtbaarheid van de deelnemers en biedt hen vele verkoopkansen. Hiermee helpen we de sector vooruit en laten we bedrijven groeien.

Onze

missie

Stichting Greenform is een onafhankelijke professionele en dienstverlenende organisatie die de handel in buitengroenproducten bevordert en de sector vooruithelpt. Met eenvoudige en toegankelijke handels‑, en kennisplatformen vergroten we de kansen voor bedrijven in het buitengroen. Samen met onze deelnemende kwekers, handelskwekers en handelaren voorzien we in de vraag naar een bloeiende groene en dus fijne leefomgeving. Met elkaar kleuren we de wereld groener, want bloeiende handel betekent groeiend groen.

onze

visie

Wij zijn dé verbindende factor voor bedrijven in het buitengroen. Met het exploiteren en faciliteren van onze digitale en fysieke platformen bevorderen we met verschillende activiteiten de handel. Dit doen wij voor en door de sector. We zijn geworteld in het buitengroen en staan middenin de sector. Daarnaast zoeken we samenwerkingen met andere organisaties om met hen het efficiënt en eenvoudig handelen in de sierteeltsector te stimuleren. Met zijn allen streven we naar een groenere leefomgeving voor iedereen.

Disclaimer

Auteursrechten

De Greenform website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Stichting Greenform, Engelandlaan 70-72, 2391 PN Hazerswoude-Dorp, Nederland, KvK-nummer 87698005. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop de website worden getoond vallen onder het auteursrecht dan welenig ander wettelijk beschermd recht van intellectueel eigendom. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvuldigd of openbaar worden gemaakt, of worden herplaatst op een andere website, in enige vorm of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Greenform. De website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op de Greenform website verstrekte informatie, aanvaardt Stichting Greenform geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan, noch voor de juistheid en volledigheid van de door derden op deze website geplaatste informatie. Elk gebruik van de Greenform website geschiedt onder de voorwaarde dat de gebruiker ermee akkoord gaat dat de Stichting Greenform nimmer aansprakelijk is, tenzij sprake zou zijn van grove schuld of opzet.

Gekoppelde sites

De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Stichting Greenform gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Stichting Greenform aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een beperkte hoeveelheid informatie die bij uw eerste bezoek vanaf de website van Stichting Greenform naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Bij elk volgend bezoek verstuurt uw computer de cookie opnieuw naar de internetsite. De internetsite op zijn beurt maakt van deze informatie dan weer gebruik. Dit gebruik kan divers zijn. Grofweg zijn cookies in 2 groepen te onderscheiden:

  • Cookies ten behoeve van de individuele bezoeker om de website en applicatie naar behoren te laten functioneren. Voorbeelden van doelen van dergelijke cookies zijn: onthouden dat u ingelogd bent, of welke lettergrootte u gebruikte om de informatie te lezen. 
  • Cookies die van belang zijn voor de eigenaar van de website. Voorbeelden van doelen van dergelijke cookies zijn: het bijhouden van statistieken over het gebruik van de website en applicatie, het toelaten van cookies van adverteerders.

Wetgeving over cookies

Sinds juni 2012 is de zogenaamde "Cookiewet" van kracht (artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet). Deze wet stelt dat elke website de bezoeker moet informeren over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Ook moet de bezoeker hiervoor vooraf eenmalig toestemming verlenen. Uitzondering hierop vormen de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Cookies op de website van Stichting Greenform

Ook op de website Stichting Greenform Varb op een aantal plaatsen cookies gebruikt. Er zijn cookies die behoren tot de groep van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de websites. Het zijn cookies die uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent ingelogd op een besloten deel van de website. Er zijn tevens cookies die gebruikt worden om bewegingen op de website te monitoren. Hiermee wordt de website geoptimaliseerd.