Kenniscentrum

Het kenniscentrum is in oprichting en heeft als ambitie het in stand houden en exploiteren van een digitale verzameling plantnamen aangevuld met verschillende handelscoderingen. En het overbrengen van kennis over (digitaal) handelen in het buitengroen.