Historie

Greenform sinds 2022, sectorgenoten sinds een halve eeuw.

Onze

historie

Greenform sinds 2022, sectorgenoten sinds een halve eeuw.

Oktober 2022 komen Stichting Varb en Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij samen in één sectororganisatie: Stichting Greenform. Het doel van de stichting is het bevorderen van handel in het buitengroen. We zijn een professionele dienstverlenende organisatie van en voor de sector. Greenform exploiteert het digitale platform Varb – hét handelsplatform in buitengroen. En de internationale vakbeurs PLANTARIUM|GROEN-Direkt, in samenwerking met GROEN-Direkt.

50’s
De oorsprong van Varb
De oorsprong van Varb ligt in het wekelijks organiseren van fysieke beurzen voor de boomkwekerij in Boskoop. Door de tijd heen werden de beurzen steeds lastiger om te organiseren en het kostte veel (reis)tijd. Men ging het aanbod verspreiden via enquêteboeken. Deze boeken bevatten het aanbod van boomkwekerijproducten en werden op vaste momenten uitgegeven.
50’s
80’s
De oorsprong van SVB
In de jaren 80 organiseerde Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij de eerste jaarlijkse fysieke ééndaagse plantenbeurs in Boskoop, met de naam “Natuurlijk in Pot”. Het succes hiervan zorgden voor een jaarlijkse terugkeer van direct al een meerdaagse beurs onder de naam: Plantarium.
80’s
’90’s
Varb: In 30 jaar van typistes naar een online handelsplatform
De handel werd steeds sneller en in 1991 deed Varb zijn intrede als handelsplatform. Gegevens werden eerst door typistes ingevoerd, later door de kwekers en handelaren zelf en via een modem overgezet. Varb is nu een online handelsplatform.
’90’s
’90’s
Internationale bekendheid voor SVB
Voor het eerst werd deelname aan Plantarium toegestaan voor buitenlandse bedrijven in 1990. Exposanten uit België, Engeland en Schotland deden mee. Door de groeiende interesse vanuit binnen‑, en buitenland was een verhuizing van de beurs naar een nieuw beursgebouw op het International Trade Centre een logische stap.
’90’s
2022
Bij Varb snel en eenvoudig handelen in buitengroen
Als online handelsplatform faciliteert Varb het bijeenbrengen van vraag en aanbod van buitengroen, zodat op een efficiënte manier producten gekocht en verkocht kunnen worden. Het aanbod op Varb is actueel en bestaat uit een breed assortiment van vaste planten, bloembollen en boomkwekerijproducten.
2022
2022
Samenwerkingen
Plantarium heeft een enerverende ontwikkeling doorgemaakt en een stempel gedrukt op de promotie van het Nederlands Boomkwekerij product. Verschillende samenwerkingen zorgden voor een groeiende bekendheid van de groene inspiratiebeurs. Begin 2022 is een samenwerking met GROEN-Direkt opgestart. Samen organiseren we binnen Green Retail Events de vakbeurs PLANTARIUM|GROEN-Direkt. De vakbeurs is het professionele fysieke handels- en relatieplatform voor de tuinplantensector.
2022

Disclaimer

Auteursrechten

De Greenform website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Stichting Greenform, Engelandlaan 70-72, 2391 PN Hazerswoude-Dorp, Nederland, KvK-nummer 87698005. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop de website worden getoond vallen onder het auteursrecht dan welenig ander wettelijk beschermd recht van intellectueel eigendom. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvuldigd of openbaar worden gemaakt, of worden herplaatst op een andere website, in enige vorm of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Greenform. De website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op de Greenform website verstrekte informatie, aanvaardt Stichting Greenform geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan, noch voor de juistheid en volledigheid van de door derden op deze website geplaatste informatie. Elk gebruik van de Greenform website geschiedt onder de voorwaarde dat de gebruiker ermee akkoord gaat dat de Stichting Greenform nimmer aansprakelijk is, tenzij sprake zou zijn van grove schuld of opzet.

Gekoppelde sites

De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Stichting Greenform gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Stichting Greenform aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een beperkte hoeveelheid informatie die bij uw eerste bezoek vanaf de website van Stichting Greenform naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Bij elk volgend bezoek verstuurt uw computer de cookie opnieuw naar de internetsite. De internetsite op zijn beurt maakt van deze informatie dan weer gebruik. Dit gebruik kan divers zijn. Grofweg zijn cookies in 2 groepen te onderscheiden:

  • Cookies ten behoeve van de individuele bezoeker om de website en applicatie naar behoren te laten functioneren. Voorbeelden van doelen van dergelijke cookies zijn: onthouden dat u ingelogd bent, of welke lettergrootte u gebruikte om de informatie te lezen. 
  • Cookies die van belang zijn voor de eigenaar van de website. Voorbeelden van doelen van dergelijke cookies zijn: het bijhouden van statistieken over het gebruik van de website en applicatie, het toelaten van cookies van adverteerders.

Wetgeving over cookies

Sinds juni 2012 is de zogenaamde "Cookiewet" van kracht (artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet). Deze wet stelt dat elke website de bezoeker moet informeren over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Ook moet de bezoeker hiervoor vooraf eenmalig toestemming verlenen. Uitzondering hierop vormen de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Cookies op de website van Stichting Greenform

Ook op de website Stichting Greenform Varb op een aantal plaatsen cookies gebruikt. Er zijn cookies die behoren tot de groep van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de websites. Het zijn cookies die uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent ingelogd op een besloten deel van de website. Er zijn tevens cookies die gebruikt worden om bewegingen op de website te monitoren. Hiermee wordt de website geoptimaliseerd.