HET

bestuur

Stichting Greenform wordt bestuurd door kwekers, veredelaars en handelaren uit de buitengroensector. Samen met de directie, het team en in afstemming met andere buitengroenondernemers bepalen zij de koers van de activiteiten van de stichting. Binnen het bestuur zijn er onder andere afspraken gemaakt over rolverdeling tussen bestuursleden, het proces, de termijn van benoemingen en de wijze van toezichthouden.

Rens van Nierop

(Eigenaar Boomkwekerij L.M. van Nierop)

“Greenform is de onafhankelijke stichting, die op een breed gebied de sector ondersteunt in de bevordering van de handel in buitengroenproducten.”


Voorzitter Greenform

Jan de Vries

(Mede-eigenaar Boot & Dart Boomkwekerijen B.V.)

“In Greenform zie ik een professionele en dynamische dienstverlener voor de deelnemers en de sector. Met zowel fysiek als ook online een fantastisch netwerk om afzet te bevorderen.”

Vicevoorzitter en Portefeuille Green Retail Events

Shanice Koot

(CFO van Son & Koot B.V.)

“We zijn een transparante sectororganisatie zonder winstoogmerk die zich volledig inzet voor het bevorderen van handel in buitengroen en zo een bijdrage levert aan deze mooie groene sector.”


Penningmeester en Portefeuille Vastgoed

Bernard Oosterom

(Voormalig President AIPH)

“Ontwikkeling en groei: Greenform met haar merken doet actief mee. Samen zetten we ons in voor het verder versterken van de buitengroensector.”


Secretaris en Portefeuille Kenniscentrum

Tieme van den Haak

(Perennial specialist Plantipp)

“Gezamenlijk ons inzetten om de handel in het buitengroen te bevorderen, dat is waar we voor staan! De mooiste sector die er is ondersteunen en verbinden naar de wereld van morgen. Met zijn allen maken we de wereld iedere dag weer wat groener.”


Portefeuille Kenniscentrum

Jan-willem Rotteveel

(Mede-eigenaar vasteplantenkwekerij Gebr. Rotteveel)

“De combinatie van digitale en fysieke exposure is sterk, met de activiteiten van deze stichting komt dit samen en met haar organisatiekracht werken we aan een toekomstbestendige sector.”


Portefeuille Varb

Joost Stolker

(Mede-eigenaar Avaxa Plants B.V.)

“Digitalisering binnen onze sector groeit in sneltreinvaart. Ik zie kansen in efficiënter en duidelijk handelen en daarin speelt Greenform een steeds grotere rol.”


Portefeuille Varb

Wouter den Hollander

(Directeur Kolster B.V.)

“Met het bundelen van onze krachten is er veel sectorkennis in één organisatie. Zo denken we altijd een stap vooruit en werken we constant aan innovaties voor onze activiteiten.”


Portefeuille Vastgoed

Disclaimer

Auteursrechten

De Greenform website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Stichting Greenform, Engelandlaan 70-72, 2391 PN Hazerswoude-Dorp, Nederland, KvK-nummer 87698005. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop de website worden getoond vallen onder het auteursrecht dan welenig ander wettelijk beschermd recht van intellectueel eigendom. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvuldigd of openbaar worden gemaakt, of worden herplaatst op een andere website, in enige vorm of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Greenform. De website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op de Greenform website verstrekte informatie, aanvaardt Stichting Greenform geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan, noch voor de juistheid en volledigheid van de door derden op deze website geplaatste informatie. Elk gebruik van de Greenform website geschiedt onder de voorwaarde dat de gebruiker ermee akkoord gaat dat de Stichting Greenform nimmer aansprakelijk is, tenzij sprake zou zijn van grove schuld of opzet.

Gekoppelde sites

De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Stichting Greenform gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Stichting Greenform aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een beperkte hoeveelheid informatie die bij uw eerste bezoek vanaf de website van Stichting Greenform naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Bij elk volgend bezoek verstuurt uw computer de cookie opnieuw naar de internetsite. De internetsite op zijn beurt maakt van deze informatie dan weer gebruik. Dit gebruik kan divers zijn. Grofweg zijn cookies in 2 groepen te onderscheiden:

  • Cookies ten behoeve van de individuele bezoeker om de website en applicatie naar behoren te laten functioneren. Voorbeelden van doelen van dergelijke cookies zijn: onthouden dat u ingelogd bent, of welke lettergrootte u gebruikte om de informatie te lezen. 
  • Cookies die van belang zijn voor de eigenaar van de website. Voorbeelden van doelen van dergelijke cookies zijn: het bijhouden van statistieken over het gebruik van de website en applicatie, het toelaten van cookies van adverteerders.

Wetgeving over cookies

Sinds juni 2012 is de zogenaamde "Cookiewet" van kracht (artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet). Deze wet stelt dat elke website de bezoeker moet informeren over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Ook moet de bezoeker hiervoor vooraf eenmalig toestemming verlenen. Uitzondering hierop vormen de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Cookies op de website van Stichting Greenform

Ook op de website Stichting Greenform Varb op een aantal plaatsen cookies gebruikt. Er zijn cookies die behoren tot de groep van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de websites. Het zijn cookies die uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent ingelogd op een besloten deel van de website. Er zijn tevens cookies die gebruikt worden om bewegingen op de website te monitoren. Hiermee wordt de website geoptimaliseerd.